!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyra av p-plats för laddning av elfordon

Nu finns det möjlighet att hyra p-plats med laddbox för elbil eller laddhybridbil. Tre uteplatser och tre garageplatser har utrustas med laddboxar för säker och snabb laddning av elfordon.

Genom Naturvårdsverket har Träpatronens samfällighet, som bl. a har hand om garagen åt de fyra Brf-föreningarna i Hägerstenshamnen, fått bidrag för att etablera laddinfrastruktur. Detta genom det s k Klimat-klivet, en satsning från staten för småskaliga miljöinitiativ med syfte att reducera CO2-utsläpp.

De som idag hyr dessa platser (men inte har elbil) behöver inte vara orolig att mista sin förhyrning av parkeringsplats. Om man inte själv har för avsikt att skaffa en elbil, kommer man så småningom att få byta p-plats med någon som behöver el-platsen. Den som har garageplats byter mot någon annans garageplats, den som har en uteplats byter mot någon annans uteplats. Vartefter boende anmäler intresse för laddplats, kommer byten att ske. 

Möjlighet att hyra parkeringsplats med laddmöjlighet för elbil gäller endast boende som idag redan har en parkeringsplats, ingen kommer att kunna ”tränga sig före” i kön som finns till parkeringsplatserna, genom att skaffa en el-bil.

Elbilsägare betalar ett ”laddtillägg” för el-platsen om 225 kr/mån. Den merkostnaden ska täcka elförbrukning och avskrivning på laddboxarna.

När alla el-platserna är uthyrda till elfordon kommer en reducering av skadliga CO2-utsläpp att ske med cirka 13 – 16 ton per år. Detta genom att bilägare i våra föreningar valt att byta från bensin- eller dieselfordon till miljövänliga el-fordon. En betydande insats för miljön!

 

Träpatronen har iordningställt två laddplatser på gästparkeringsdäcket för gästande fordon som behöver ladda el-bilar. Det åstadkoms genom att de idag väldigt lite utnyttjade handikapplatserna även reserveras för gästande el-bilar.