!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

- Regler för garage och p-plats

I garaget får endast uppställning av bil eller annat fordon ske. Inget upplag av möbler, annan förrådsverksamhet, eller hobbyverkstad. OBS! inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk (max 5 liter) som finns placerad i bil.

En extraomgång däck är tillåtet att förvara inom den egna p-rutan. En takbox får också förvaras i p-rutan.

Det är inte tillåtet att använda garaget som verkstad för ett reparera och renovera fordon, annat än däcksbyte och annat lättare underhåll.

Tvättning av fordon i garage och på uteplatser är förbjuden.

Vid aviserad städning av p-plats och garageplats är man skyldig att flytta sitt fordon och avlägsna allt från sin p-plats.

Andrahandsuthyrning (eller stadigvarande utlåning) av p-plats är inte tillåten.

För att få hyra p-plats gäller att man är skriven på adress i någon de fyra bostadsrättsföreningarna. Flyttar man från området, skall p-platsen återlämnas till samfälligheten. Uppsägningstiden är formellt tre månader (går oftast att ordna snabbare, pga kö till p-platser). P-plats kan aldrig överlåtas i samband med lägenhetsförsäljning.

Rätten att förhyra garage- och p-plats kan förverkas om ovanstående regler inte efterföljs.