!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdets historia

Hägerstenshamnen

Bostadsområdet Hägerstenshamnen som omfattar fem bostadsrättsföreningar – fyra på Selmedalsringen (320 lgh) och en på Instrumentvägen (60 lgh). 
De fyra föreningarna på Selmedalsringen bildar Träpatronens samfällighetsförening som ansvarar för kabeltevenät, datanät, angöringsvägar, parkeringshus och gästparkering.

 

Historik

Hägerstens gård omnämns i jordeböckerna 1539–48. Ett flertal  ägarbyten sker under 1600-, 1700- och 1800-talen. Några år under senare hälften av 1700-talet bodde Carl MichaelBellmans äldsta syster där.Gården och tillhörande vidsträckta marker köptes i slutet av 1800-talet av handelsbolaget Olsson & Rosenlund.
I Hägerstenshamnen och dess närhet tillkom efterhand flera industrier:

ångsåg, hyvleri, snickerifabrik, träpråmsvarv och tegelbruk. I samband med att spårväg drogs till Fridhems villastad (Mälarhöjden) 1913 sköt bostadsbyggandet fart i området. Företaget sålde mark och byggmaterial och ordnade lån till åtskilliga hus. Från mitten av trettiotalet återstod dock bara brädgården, och skutor från olika håll levererade nu sågat virke hit.

1970 köptes företaget av ett investmentbolag i Handelsbankens intressesfär som 1981 sålde det till JM byggnads och fastighets AB. Planförslag för bostadsområdet Hägerstenshamnen antogs 1986. 1990 var alla fyra bostadsrättsföreningar på Selmedalsringen färdigställda. Det ursprungliga förslaget innebar att ett kontorshus skulle byggas vid Instrumentvägen i anslutning till Örnsbergs industriområde. Då intresset för kontorslokaler drastiskt minskade i början av 90-talet avstannade bygget. Efter något år färdigställdes det hela, dock nu som bostäder
(brf Hägerstenshamnen 5).

I Hägerstens Hembygdsförenings förträffliga Hägerstensbygden (utkommer varje år) finns mycket spännande att hämta för den lokalhistoriskt intresserade. Boken Mälarhöjden med omnejd - från Örnsberg till Vårberg, skriven av Bo G Hall bjuder på informativ och trevlig läsning.