!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering och trafik

Biltrafik i området

Hägerstenshamnen är planerat för minimal biltrafik på angöringsvägarna som strålar ut från rondellen. De får endast användas för nödvändig transport till fastighet. P-förbud råder. Rondellen är gatumark och p-förbud råder. Med tanke på områdets alla barn är det av yttersta vikt att bilar kör mycket långsamt på angöringsvägarna och i rondellen.

I slutet av varje angörningsväg finns p-plats för fordon med handikapptilstånd.
Dessa p-platser skall enbart användas för tillfällig uppställning av fordon.

Boendeparkering

I garage och på parkeringsdäck finns totalt 240 p-platser. Intresseanmälan för hyra av p-plats görs genom att fylla i blanketten.

Hyresaviseringarna för p-platserna sköts av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, tel 021-40 33 00.

Gästparkering

Gästparkeringen finns på parkeringsdäcket, Selmedalsringen 6. Den är avgiftsbelagd dygnet om och p-biljett köpes i biljettautomat.
Priset är 12 kr/tim. Biljett för 24 timmar kan erhållas (kostar 85 kr).

Möjlighet till laddning av gästande el-bilar finns. Två p-platser finns reserverade för antingen handikapparkering eller för laddning av elfordon. P-avgift erläggs som vanligt, laddströmmen är dock utan extra kostnad.

Parkeringsbevakning

Q-Park ansvarar för upprätthållande av parkeringsordning på gästparkering och angörningsvägar. Man kan ringa (0771 - 96 90 00) om man anser att någon olovandes parkerat inom området. 
Rondellen är del av gatunätet och Stockholms stad ansvarar för p-bevakning.